КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ӨКМӨТҮНҮН
ТАЛАС ОБЛУСУНДАГЫ ЫЙГАРЫМ УКУКТУУ ӨКҮЛҮНҮН АППАРАТЫНЫН официалдуу интернет-ресурсу

Мамлекеттик бюджеттин аткарылышы

2016-жылдын жыл жыйынтыгы

2016-жылдын январь-декабрь айларында жалпы мамлекеттик салык төлөмдөрүн бюджетке түшүрүү облус боюнча планда каралган 529,5 млн сомдун ордуна 533,1 млн сом чогултулуп, план тапшырма 100,7 пайызга же 3,7 млн. сомго көп аткарылды.

Анын ичинен: республикалык бюджет боюнча план-тапшырма 256,3 млн. сомго жеткирилсе, иш жүзүндө 250,7 млн. сом чогултулуп, аткарылышы 97,8 пайызды түздү же планга салыштырмалуу  5,6 млн. сом салык кем чогултулду, ал эми жергиликтүү бюджеттин аткарылышы боюнча январь-декабрь  айларына 273,1 млн. сом план тапшырма берилсе, иш жүзүндө аткарылышы 282,4  млн. сомду түзүп, план тапшырма 103,4 пайызга камсыздалып же жергиликтүү салыктар 9,3 млн. сомго ашык чогултулду. Талас облусу боюнча 2016-жылдын январь-декабрь айларында республикалык бюджеттен берилген официалдуу трансферттердин көлөмү  94,0 млн. сомду түзсө, анын ичинен теңдештирүүчү грант 73,0 млн. сом жана республикалык бюджеттен берилүүчү каражаттар (средства передаваемые) 21,0 млн. сом болуп,  дотациянын деңгээли облуста 22,5%ды түздү же өткөн жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу 7,9%га азайган. Белгилеп кетсек, облуста дотацияны азайтуу, жергиликтүү бюджеттин киреше бөлүгүн көбөйтүү, кошумча каржылоо булактарын издөө боюнча ар бир айылдык аймактарда иш чаралар иштелип чыгып, учурда бул иш чаралардын негизинде дотациянын деңгээлин кыскартуу боюнча иштер жүргүзүлүп, натыйжада жыл жыйынтыгы менен жалпы облус боюнча дотациянын деңгээли өткөн жылг салыштырмалуу кыскарды. Өткөн жылы дотациянын деңгээли Жерүй кенинен бир жолку түшүүлөрдү эсепке албаганда 30,4% түзгөн болчу.

Эң негизгиси, дотациянын деңгээлин кыскартуу 2016-жылы облустун аймагында жаңыдан ачылган ишканалардын, салык базаларын инвентаризациялоонун жана салык төлөмдөрүн администрациялоону жакшыртуунун негизинде жергиликтүү бюджеттерге облус боюнча 56,5 млн.сом салык кирешелери көп чогултулуп, мындан тышкары республикалык бюджеттен берилүүчү расмий трансферттердин көлөмүн өткөн жылга салыштырмалуу 22,8 млн.сомго кыскартуу аркылуу жетишилди.

Бакай-Ата району боюнча 2016-жылдын январь-декабрь айларында республикалык бюджеттен берилген официалдуу трансферттердин көлөмү 19,6 млн. сомду түзсө, анын ичинен теңдештирүүчү грант 10,2 млн. сом жана республикалык бюджеттен берилүүчү каражаттар (средства передаваемые) 9,4 млн. сом болуп,  дотациянын деңгээли райондо 25,9%ды түздү, же өткөн жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу 13,9 %га азайган.

Кара-Буура району боюнча 2016-жылдын январь-декабрь айларында республикалык бюджеттен берилген официалдуу трансферттердин көлөмү 27,1 млн. сомду түзсө, анын ичинен теңдештирүүчү грант 23,2 млн. сом жана республикалык бюджеттен берилүүчү каражаттар (средства передаваемые) 3,8 млн. сом болуп,  дотациянын деңгээли райондо 29,6%ды түздү, же өткөн жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу 3,3 %га азайган.

Манас району боюнча 2016-жылдын январь-декабрь айларында республикалык бюджеттен берилген официалдуу трансферттердин көлөмү 9,0 млн. сомду түзсө, анын ичинен теңдештирүүчү грант 8,7 млн. сом жана республикалык бюджеттен берилүүчү каражаттар (средства передаваемые) 0,2 млн. сом болуп,  дотациянын деңгээли райондо 20,2%ды түздү, же өткөн жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу 9,6 %га азайган.

Талас району боюнча 2016-жылдын январь-декабрь айларында республикалык бюджеттен берилген официалдуу трансферттердин көлөмү 36,0 млн. сомду түзсө, анын ичинен теңдештирүүчү грант 30,7 млн. сом жана республикалык бюджеттен берилүүчү каражаттар (средства передаваемые) 5,3 млн. сом болуп,  дотациянын деңгээли райондо 38,9%ды түздү, же өткөн жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу 10,0 %га азайган.

Талас шаары боюнча 2016-жылдын январь-декабрь айларында республикалык бюджеттен берилген официалдуу трансферттердин көлөмү 2,1 млн.сомду түзсө, анын ичинен теңдештирүүчү грант 0,0 млн. сом жана республикалык бюджеттен берилүүчү каражаттар (средства передаваемые) 2,1 млн.сом болуп, дотациянын деңгээли 1,9% түздү, же өткөн жылга салыштырмалуу 1,7%га азайган.

Айыл өкмөттөрдө региондун социалдык–экономикалык өнүгүүсүнө жергиликтүү бюджеттен же болбосо ички инвестицияларды тартуу иштери боюнча ыкчам иш аракеттерди жүргүзүү керек.

2016-жылдын январь-декабрь айларынын жыйынтыгы менен шаар-райондор боюнча талдоолор көрсөткөндөй салыктын айрым түрлөрү боюнча план-тапшырмалар аткарылбай калган. Талас районунун айылдык аймактары салыктык жана салыктык эмес кирешелердин 4 түрүнөн план тапшырмалар аткарылбай, бюджетке 4722,5 миң сом, Бакай-Ата районунун айылдык аймактары салыктык жана салыктык эмес кирешелердин 6 түрүнөн аткарылбай, бюджетке 4149,2 миң сом, Кара-Буура районунун айылдык аймактары салыктык жана салыктык эмес кирешелердин 3 түрүнөн аткарылбай, бюджетке 6013,1 миң сом, Манас районунун айылдык аймактары салыктык жана салыктык эмес кирешелердин 6 түрүнөн аткарылбай, бюджетке 3583,4 миң сом, Талас шаары боюнча салыктык жана салыктык эмес кирешелердин 3 түрүнөн аткарылбай бюджетке 3005,9 миң сом кошумча түшпөй калган. Жалпысынан алганда облус боюнча план тапшырмалар аткарылбай калган салыктык жана салыктык эмес кирешелердин 6 түрлөрүнүн эсебинен мамлекеттик бюджетке 21474,1 миң сом акча каражаты түшпөй калды. Белгилей кетүүчү жагдай, ошол эле мезгилде салыктын план тапшырмаларын ашыгы менен аткарган түрлөрүнөн мамлекеттик бюджетке 18851,0 мин сомдун салыктары көп чегерилген.

Ал эми, айыл аймактары боюнча алсак:

Талас районунун 13 айыл аймагынын ичинен 2 айыл аймагы:, Бедике баатыр 94,6% (1-чейректе 81,2%, 2-чейректе 89,5%, 3-чейректе 90,8%), Калба 94,9% (1-чейректе 82,5, 2-чейректе 97,7%, 3-чейректе 80,3%);

Бакай-Ата районунун 9 айыл аймагынын ичинен 5 айыл аймагы Бакай-Ата 99,7% (2-чейректе 95,4%, 3-чейректе 90,2%), Акназаров 87,0% (1-чейректе 75,0%, 2-чейректе 78,8%, 3-чейректе 76,8%), Шадыкан 98,4% (1-чейректе 59,2%, 2-чейректе 79,2%, 3-чейрек 92,2%), Ак-Дөбө 98,4% (1-чейректе 67,4%, 2-чейректе 91,0%, 3-чейректе 96,8%), Оро 83,3%;

Кара-Буура районунун 10 айыл аймагынын ичинен 3 айыл аймагы Кара-Буура 84,9% (3-чейректе 89,3%),  Көк-Сай 93,0% (1-чейректе 92,8%,  2-чейректе 88,7%, 3-чейректе 87,0%)  жана Шекер 68,8% (1-чейректе 86,6%, 2-чейректе 56,4%, 3-чейректе 82,0%);

Манас районунун 5 айыл аймагынын ичинен 3 айыл аймагы:  Уч-Коргон 97,7% (1-чейректе 57%, 52-чейректе 69,9%, 3-чейректе 80,8%), Май 98,7%  (1-чейректе 47,8%, 2-чейректе 62,4%, 3 чейректе 75,4%) жана Кыргызстан 94,4% (1-чейректе 52,2%, 2-чейректе 79,3%, 3 чейректе 85,3%).

Ал эми, 2016-жылдын январь-декабрь айларына карата өндүрүлбөй жаткан салыктын карызы облус боюнча 4,1 млн. сомго жетип, өткөн жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу 372,7 миң сомго азайды. Региондор боюнча алганда карыздар: Талас району – 1014,8 миң сомго жетип 114,2 миң сомго, Талас шаарында 1511,9 миң сомго жетип 97,4 миң сомго, Манас районунда 311,8 миң сомго жетип 27,8 миң сомго, Бакай-Ата району 825,7 миң сомго жетип 122,1 миң сомг, Кара-Буура району 503,2 миң сомго жетип 11,2 миң сомго азайган.

 

2017 - жылдын жарым жылдык иштеринин жыйынтыгы

Мамлекеттик бюджеттин жалпы салык төлөмдөрүн бюджетке түшүрүү планда каралган 230,5 млн сомдун ордуна 232,8 млн сом чогултулуп, план 99,0 пайызга  аткарылды.

Анын ичинен жергиликтүү бюджеттин киреше болүгү (официалдуу трансферттерди кошпогондо) планда каралган 130,0 млн. сомдун ордуна 142,2 млн. сом түшүрүлүп 109,3 %га аткарылды же 12,1 млн.сомдун салык кирешелери көп чогултулган.

Официалдуу трансферттерди кошкондо, облустун жалпы кирешеси (доходу) планда каралган 299,1 млн. сомдун ордуна 296,8 млн. сом түшүп,план 99,2%га аткарылды.

Официалдуу трансферттерди кошкондо, жергиликтүү бюджеттин киреше бөлүгү (доходу) планда каралган 198,6 млн. сомдун ордуна 210,8 млн. сом түшүп, план 106,1% га аткарылды.

Республикалык бюджеттен берилген официалдуу трансферттердин көлөмү облус боюнча 68,6 млн. сомду түзсө, анын ичинен теңдештирүүчү грант 56,3 млн. сом жана республикалык бюджеттен берилүүчү каражаттар (средства передаваемые) 12,3 млн. сом болуп, дотациянын деңгээли облуста 28,9%ды түздү же жыл башына салыштырмалуу 6,4%га көбөйгөн.

Өндүрүлбөй жаткан салыктын карызы облус боюнча 3262,5 миң сомго жетип, өткөн жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу 229,1 миң сомго, ал эми жыл башына салыштырмалуу 904,9 миң сомго азайды.

Региондор боюнча алганда карыздар Таласта 531,1 миң сомду түзүп, 141,4 миң сомго, Бакай-Ата районунда 568,4 миң сомго түзүп,  215,5 миң сомго, Манаста 286,0 миң сомду түзүп 70,4 миң сомго, Талас шаарында 1382,5 миң сомго жетип, 189,7 миң сомго  азайды. Ал эми Кара-Буурада 494,5 миң сомду түзүп 387,9 миң сомго көбөйдү.

Камсыздандыруу төлөмдөрүн чогултуу облус боюнча планда каралган 130,3 млн. сомдун ордуна 133,0 млн. сом чогултулуп, план тапшырма 102,1%га аткарылды.

Камсыздандыруу боюнча карыздар облус боюнча 41,4 млн. сомду түзүп, өткөн жылга салыштырмалуу 3,9 млн. сомго азайды. Карыз  Бакай-Атада 0,540 млн. сомду түзүп 0,280 млн. сомго, Кара-Буурада 6,3 млн. сомду түзүп 0,116 млн. сомго, Манаста 4,4 млн. сомду түзүп 2,280 млн. сомго, Талас району жана Талас шаарында 30,1 млн. сомду түзүп 1,240 млн. сомго азайды.

Облус боюнча 2017-жылдын 1-июлуна карата негизги капиталга 736,0 млн. сомдук инвестициялар тартылып, өткөн жылга салыштырмалуу 89,3 млн. сомго, же 113,3%га көп тартылды.

Жалпы тартылган инвестициялардын ичинен ички инвестициялардын эсебинен 106,4 млн. сом, тышкы инвестициялардын эсебинен 223,0 млн. сом тартылды.

Ички инвестициялардын ичинен республикалык бюджеттин эсебинен “Талас-Тараз-Суусамыр” магистралдык автожолун калыбына келтирүү иштерине 26,3 млн. сом, мектептердин курулушуна 21,3 млн. сом жумшалды. Ишкана жана уюмдардын каражаттарынын эсебинен электр энергиясын, газ менен сууну өндүрүү жана бөлүштүрүү обьектеринин курулушуна 22,6 млн. сом, ээлдин каражатынын эсебинен соода обьектилерин курууга 7,5 млн. сом жумшалды. Үстүбүздөгү жылдын алты айында область аймактарында жалпы аянты 22,1 мин.квадраттык метр болгон  204 үй колдонууга берилген, капиталдык салымдан 294,3 млн. сом сарпталган. Курулуш калктын эсебинен ишке ашырылган.

Тышкы инвестициялардын ичинен чет өлкөнүн насыяларынын эсебинен “Талас-Тараз-Суусамыр” магистралдык автожолун калыбына келтирүү иштерине 88,2 млн. мектептердин курулушуна 0,8 млн. сом жумшалды.

2017-жылдын январь-июнь айында облусубуз дүйнөнүн 23 өлкөсү менен алакаларды жүргүзүп, облус боюнча алыскы жана жакынкы өлкөлөр менен болгон тышкы соода жүгүртүүнүн көлөмү жекече жактардын импорттук-экспорттук операцияларын эске алганда облустун тышкы соода жүгүртүү көлөмү 2017-жылдын январь-май айында 626529,8 миң сомду же 9119,118 миң долларды (АКШ) түзүп, өткөн жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу 27,5% (33333,791 доллар) түздү. Тышкы соода жүгүртүүнүн калдыгы 523661,8 миң сом оң катыштагы жыйынтык менен аяктады. Жалпы тышкы соода жүгүртүүдө алыскы жана жакынкы чет өлкөлөрдүн үлүшүнө өткөн жылдын ушул айларына салыштырмалуу 74,8%дан 82,2%га чейин жогорулаган, ал эми КМШ өлкөлөрү үчүн 25,2%дан 17,8%га төмөндөгөн.

Ыйгарым укуктуу өкулдүн блогу
Календарь