КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ӨКМӨТҮНҮН
ТАЛАС ОБЛУСУНДАГЫ ЫЙГАРЫМ УКУКТУУ ӨКҮЛҮНҮН АППАРАТЫНЫН официалдуу интернет-ресурсу

Саламаттыкты Сактоо

Талас облустук Саламаттыкты Сактоо тармагынын

2016-жылы аткарган иштери  жөнүндө маалымат.

Кыргыз Республикасынын саламаттык сактоонун улуттук программаларында коюлган милдеттерди аткаруу максатында, областыбыздын элине жеткиликтүү медициналык дарылоо жана оорунун алдын алуу иштерин өркүндөтүүдө Талас областтык Саламаттыкты Сактоо тармагында 2016-жылы алгылыктуу иштер жасалып келүүдө.

Облустун жалпы элине биринчи медициналык-санитардык жардамды 3 Үй-бүлөлүк медицина жана 2 жалпы дарыгердик практика борборлоруна  караштуу 36 үй-бүлөлүк дарыгерлер топтору, анын ичинен 1 өз алдынча юридикалык үй-бүлөлүк дарыгерлер тобу, 50 ФАП,  Талас облустук биргелешкен оорукана, Талас облустук согуштун жана эмгектин ардагерлеринин ооруканасы, 2 территориалдык оорукана, облустук стоматологиялык бейтапкана, облустук кургак учукка каршы күрөшүү борбору, Кара-Буура район аралык кургак учукка каршы күрөшүү ооруканасы, облустук СПИДди алдын-алуу жана каршы күрөшүү борбору, облустук сот-медициналык экспертиза, облустук кан куюу борбору, Талас облустук медициналык маалымат борборлору көрсөтүшөт. 

2016-жылы 3 облустук медициналык кенеш өткөрүлүп, 10 суроо-талап каралып, отурумдун жыйынтыгында  10 чечим кабыл алынган.

Ар бир райондо медициналык кеңештер өткөрүлүп, көрсөтүлгөн көйгөйлүү маселелер каралып, кемчиликтерди жоюу боюнча иш- пландар иштелип чыккан.

Талас облусундагы  медициналык мекемелерде 2016-жылы  жүргүзүлгөн оңдоп - түзөө  иштери жөнүндө маалымат.

2016-жылы медициналык мекемелердин материалдык – техникалык базасын чындоо максатында ар кайсы булактан инвестицияларды тартып стимулдук гранттарды каржы министирлигине, ж.б. долбоорлорду жазышып, элибиздин өздүк салымдары менен оңдоп түзөө  жумуштар жасалды.

Ондоп-түзөө иштери республикалык бюджеттен 13 957796 сомго, ОМСтен 118000 сомго, кошумча толомдон 204000 сомго, спец.счеттон 914300 сомго, ФОРдон 65857 сомго, спонсордук  жардамдын   эсебинен 513600,         жергиликтүү  фонддун   эсебинен 1 434300 сомго жургузулгон. 

Талас облусунда медициналык мекемелерге керектүү жабдыктар  республикалык     бюджеттен 7 828200 сомго, спец.счеттон 229400 сомго, Кошумча толомдон 340100 сомго,  гуманитардык жардамдан 245362 сомго, ФОРдун эсебинен 324977 сомго,  гранттар аркылуу 12 913366,39  сомго алынды.

Талас облусунда медициналык мекемелерге керектүү дары-дармектер  республикалык   бюджеттинен 40 257021,5 сомго,  ОМСтен23 172477,5 сомго, кошумча толомдон3 710292,64 сомго, спец.счеттон 411921 сомго,            гуманитардык жардамдан 4 651437,53  сомго келген,  ФОРдун эсебинен 155948  сомго алынган.

Талас областтык үй-бүлөлүк медицина борборунда оңдоп-түзөө иштери  бюджеттин эсебинен 790800 сомго жүргүзүлгөн жана керектүү жабдыктар  32300 сомго, гуманитардык жардам менен 169002 сомго алынган.  Керектүү дары-дармектер  консолидациялоо бюджеттин эсебинен  2 375750 сомго алынган (республикалык бюджеттен 2 194500 сомго, ОМСтен 181250 сомго),  гуманитардык жардамдан 2 612532  сомго келген.

Ч.Мамбетов атындагы Талас облустук биргелешкен ооруканасында 322000 сомго консалидациялоо бюджетинин эсебинен (118000 сом ОМСтен, 204000 сом сооплатадан) оңдоп-тузоо иштери жургузулду, керектуу дары-дармектер консолидациялоо бюджетинин эсебинен 23 041502 сомго (республикалык бюджеттен 8 725038 сом, ОМСтен 1 284748 сом, сооплатадан 1 467716 сом) алынса, республикалык бюджеттин эсебинен 4 422026 сомго медициналык эмеректер, 577952 сомго дезинфекциялоочу каражаттар алынган.

            Талас райондук үй-бүлөлүк медицина борборунда республикалык бюджеттин эсебинен күнүмдүк оңдоп түзөө иштери 380000 сомго  жүргүзүлгөн, 404700 сомго  медициналык жабдыктар, 1 000000 сомго консалидациялоо бюджетинин эсебинен дары дармектер алынган.

Талас райондук аймактык ооруканасында күнүмдүк ондоп түзөө иштери 126141 сомго республикалык бюджеттен жүргүзүлгөн, 65857 ФОР тарабынан берилген, керектуу  дары-дармектер 18 845264 сомго  консолидациялоо бюджетинен, ФОР аркылуу 155948 сомго алынган, керектүү жабдыктар консолидациялоо бюджетинен 150900 сомго, ФОРдон 324977 сомго алынган.

Бакайата райондук ЖДП борбору  республикалык бюджеттин эсебинен 5 800000 сомго тез жардам жана кабыл алуу болумдорунун, автоклавдын, прачечнаянын оңдоп түзөө иштери жүргүзүлгөн. Республикалык бюджеттин эсебинен  медициналык жабдыктар 430 000 сомго алынган. Япониялык грант аркылуу 4 165400 сомго, дары-дармектер республикалык бюджеттен 4 731151 сомго, гуманитардык жардам менен 71602 сомго алынган.

Карабуура райондук үй-бүлөлүк медицина борборунда жана ҮДТ, ФАП спец. счеттун эсебинен 737900 сомго,  бюджеттин эсебинен  233800 сомго, спонсорлордун (ОсОО “Вертекс Голд”) жардамы менен 213600 сомго, райондун онуктуруу фондунан 192300 сомго оңдоп түзөө иштери жүргүзүлгөн. Республикалык бюджеттин эсебинен керектүү жабдыктар 170000 сомго, Япониялык грант аркылуу 5 245526 сомго алынган.  Консолидациялоо   бюджетинен 16 294144,96 сомго,           гуманитардык жардам боюнча 1 803303,53 сомго дары дармектер алынган.

Карабуура райондук аймактык ооруканасында республикалык бюджеттин эсебинен 3 610000 миң сомго, райондун онуктуруу фондунун эсебинен 1 000000 жана Кара-Буура айыл окмотунун эсебинен 200000, ОсОО “Вертекс Голддун” жардамы менен 300000 сомго сомго капиталдык ондоп түзөө иштери жүргүзүлгөн. Керектүү жабдыктар республикалык бюджеттин эсебинен 565800 сомго жана гуманитардык жардамдын эсебинен 76360 сомго, спец. счеттон 181000 сомго алынган. Дары дармектер 376277,52 сомго республикалык бюджеттен, ОМСтен 3 169573,92 сомго, кошумча толомдон 1 222326,24 сомго алынган.

Манас районунун ЖДП борборунда жана ҮДТ, ФАПтарда республикалык бюджеттин эсебинен 1 571855 сомго капиталдык жана күнүмдүк ондоп түзөө иштери жүргүзүлгөн. Керектүү дары-дармектер 147655 сомго республикалык бюджеттен, 668700 сомго сооплатадан, 1 102500 сомго ОМСтен алынган. Керектүү жабдыктар республикалык бюджеттин эсебинен 138500 сомго, сооплатадан 340100 сомго, ОМСтен 211000 сомго алынган.

Талас облустук согуштун жана эмгектин ардагерлеринин ооруканасында күнүмдүк ондоп түзөө иштери республикалык бюджеттин эсебинен 196400 сомго, спец.счеттун эсебинен 137400 сомго  жүргүзүлгөн, ОМСтин эсебинен керектүү жабдыктар 188000 сомго, керектүү дары-дармектер 3 050300 сомго алынган.

            Талас облустук стоматологиялык поликлиникасында күнүмдүк ондоп түзөө иштери 23000 сомго жүргүзүлгөн, республикалык бюджеттин эсебинен 73300 сомго, спец. счеттун эсебинен71800 сомго дары-дармек алынган.

           Талас облустук кан куюу борборунда республикалык бюджеттин эсебинен 911087 сомго дары-дармектер алынган.

           Талас облустук СПИДдин алдын алуу жана каршы курошуу борборунда спец.счеттон 30000 сомго ондоп-тузоо иштери жасалган, республикалык бюджеттин эсебинен 10000 сомго, спец.счеттон 10000 сомго керектуу эмеректер, республикалык бюджеттен 150000 сомго,  спец.счеттон 100000 сомго медикаменттер алынган.

           Талас областтык судмедэкспертизалык бюросунда 2016- жылы 87000 сомго республикалык бюджеттен керектуу дары- дармектер алынган.

Талас областтык кургак учук менен курошуу борборунда ремонтко 182600 сом республикалык бюджеттен, 42000 сом Талас шаардык мэриясы тарабынан болунгон. Керектуу медициналык эмеректер ПРОЕКТ ХОУП тарабынан 3 502440,39 сомго алынган. Дары-дармектерге консолидациялоо бюджетинен 500400  сом болунсо. Тамак-ашка1 224200 сом сарпталган.

             Карабуура аймактык кургак учукка каршы ооруканасы республикалык бюджеттин эсебинен 378210 сомго медициналык жабдыктарды алган, республикалык бюджеттин эсебинен 231700 сомго, ОМСтен 63500 сомго дары дармектер алынган.

Талас  облустук ТРЦП и ГСЭНде республикалык бюджеттен 477200 сомго ондоп-тузоо иштери аткарылды, 34500 сомго медикаменттер, 261700 сомго питательные средалар , ядохимикаттар жана 387800 сомго керектуу эмеректер, 137000 сомго гипохлорид Са алынды. Гуманитардык жардамдан 164000 сомго средства индивидуальной зашиты алынып, 54400 сомго спец. счеттон, 22700 сомго республикалык бюджеттин эсебинен медициналык эмеректер оңдолду.

Бакай-Ата РЦПЗ и ГСЭНде республикалык бюджеттин эсебинен 15000 сомго, спец.счеттон 9000 сомго оңдоп-тузоо иштери аткарылган, республикалык бюджеттен 231264 сомго медициналык эмеректер, медикаменттер республикалык бюджеттен 118000 сомго, спец.счеттон 33750 сомго алынган.

            Кара-Буура РЦПЗ и ГСЭНде бюджеттен 380000 сомго ондоп-тузоо иштери жургузулгон. Республикалык бюджеттин эсебинен 443200 сомго ар кандай жабдыктар алынган, о.э. республикалык бюджеттен 51000 сомго, спец. счеттон 64500 сомго дары-дармектер алынган.

Манас РЦПЗ и ГСЭНде бюджеттин эсебинен 171000 сомго ондоп-тузоо иштери  аткарылган, 40800 сомго жабдыктар алынган, 71360 сомго медикаменттер алынган. Спец. счеттун эсебинен 38400 сомго керектуу жабдыктар, 75571 сомго медикаменттер алынган.                    

                           Кадрлар, билим берүү, окутуу жана уюштуруу иштери

            Талас облусунун элине медициналык жардамды 325 дарыгер жана 1280 орто билимдүү мээрмандар көрсөтүшөт, дарыгерлердин кызмат орду менен камсыз болушу (обеспеченность) 12,9 (2015-ж-13,5). Жыл  ичинде 38 дарыгер башка жакка чыгып кетсе, 29 дарыгер келген. Ал эми орто билимдүү мээрмандардан 150 мээрман башка жакка чыгып кетсе, 153 мээрман келген. Орто билимдүү мээрмандардын кызмат орду менен камсыз болушу (обеспеченность) 50,9 (2015-ж-51,8).

 

2016- жылы Талас областы боюнча дарыгерлердин  кыймылы жөнүндө маалымат.

 

 

2015-ж.

 2016-ж. кеткени

2016-ж.

келгени

2016-ж. дарыгерлердин саны

10 000 калкка

 2015-ж.

2016-ж.

Талас  областы

334

38

29

325

13,5

12,9

Талас шаары

138

11

11

138

39,2

38,4

Талас  району

 51

6

3

48

 7,8

  7,2

Бакай-Атарну

45

5

5

45

         9,2

         9,1

Кара-Буура рн

73

10

6

69

       11,7

 10,8

Манас району

27

6

4

25

         7,7

         7,0

Облусунун курч маселеси дарыгерлер менен аз камсыз болушу, облус боюнча көрсөткүчү  он миң кишиге 12,9 түзөт, өзгөчө  төмөн көрсөткүч Манас районунда 7,0 жана Талас  районунунда он мин кишиге 7,2.  

Талас облусу боюнча уй булолук дарыгерлер-33 (2015-ж.- 32), анестезиолог- реаниматологдор-8 (2015-ж.- 11), фтизиатрлар-6, стоматологдор-7, инфекционисттер-5, хирургдар-5, неонатологдор-5 ж.б. дарыгерлер, баардыгы 120 (2015-ж.-142) врач жетишпейт.

           Дарыгерлердин депозит программасы боюнча Талас областында 19 дарыгер саламаттык сактоо министирлигинин «Алыскы райондордогу, чакан шаарчалардагы жана айыл жергесиндеги жайгашкан саламаттыкты сактоо уюмдарында иштеген дарыгерлерге кошумча түрткү берүү чаралары жөнүндөгү» буйруктардын негизинде иштеп жатышат (08.04.13-жыл №163,  27.05.13-жыл №287,17.08.13-жыл №494,  6.11.14-жыл №666, 23.12.16- жыл №935).  Алардын копчулугу  жергиликтуу  бийлик тарабынан эч нерсе менен камсыздалбайт.

Дарыгерлер жана мээрмандар билимин  жогорулатуу үчүн Талас шаарында жайгашкан үй-бүлөлүк окуу борборунда окуп турушат. 2016-жылы «Үй-бүлөлүк медицинанын актуалдуу суроолору» регионалдык семинарларында “Антенаталдык жардам” жана “Антибиотиктерди рационалдуу колдонуу” темалары менен 51 үй-бүлөлүк дарыгер, 52 фельдшерлер окутулду.

SVAP боюнча “Артериалдык гипертензия”, “2-типтеги кант диабетин дарылоонун азыркы талапка ылайык алып баруу”, “Кургак учук оорусун табуу жана дарылоо” семинарын 49  үй-бүлөлүк дарыгер, 36 фельдшер өттү.   Дистанциондук ыкма  менен “Антибиотиктерди рационалдуу колдонуу” боюнча 2 семинар болуп, 6 үй-бүлөлүк дарыгер, 12 фельдшер окутулду.

«Үй-бүлөлүк медицинанын актуалдуу суроолору» темасы боюнча 5 регионалдык семинарларда 45, “Үй-бүлөлүк медицинада мээрмандардын иши”- 35,  SVAP боюнча “Журок, кан тамыр оорулары менен жабыркагандарга жардам” жана  “2-типтеги кант диабети”, “Кургак учук оорусун табуу жана дарылоо”  темалары боюнча 133 медицина кызматкерлери окутулду. 213 кызматкердин ичинен 204- үй-бүлөлүк мээрмандар, 9- фельдшерлер.

      Саламаттыкты сактоо тармагындагы негизги көрсөткүчтөру, 2016- жыл.

 

Төрөлгөндөрдүн саны 1000 кишиге

өзгөрүү %

өлгөндөрдүн саны

1000кишиге

өзгөрүү %

Жалпы табигый өсүш

өзгөрүү %

2015

2016

2015

2016

2015

2016

Талас облусу

26,5

25,3

-4,5

5,8

5,5

   -5,2

21,8

19,8

-9,2

Талас шаары

21,0

22,7

8,1

6,0

6,3

  5,0

15,0

16,4

9,3

Талас району

27,7

26,6

-4,0

6,1

6,3

    3,3

21,6

20,3

-6,0

Бакайата  р-ну

  28,7

  27,0

-5,9

6,1

5,9

 -3,3

22,6

21,1

-6,6

Карабуура  рну

  28,8

  26,4

-8,3

6,0

4,8

-20,0

   22,8

   23,2

1,8

Манас  району

23,0

21,1

-8,3

4,6

5,2

 13,0

18,4

15,9

 -13,6

 

Жалпы төрөлгөндөрдүн көрсөткүчү 2015-жылга салыштырмалуу 2016-жылы  баардык райондордо азайган.  Жалпы өлгөндөрдүн көрсөткүчү область боюнча 1000 кишиге 5,5 түзүп, 2014-жылга салыштырмалуу 5,2%га азайууда.  Жалпы  өлгөндөрдүн   ичинен биринчи орунда жүрөк-кан тамыр оорулары – 55,2% түзөт.  Экинчи орунда шишик оорулары  – 10,3%, үчүнчү орунда башка себептер менен – 8,8% түзөт, төртүнчү орунда перинаталдык себептер – 6,9%.  Жалпы өлгөндөрдүн көрсөткүчү Талас районунда 6,1%га, Бакайата районунда 6,1%га, Талас шаарында 6,0%га, Манас районунда 4,6%га, Карабуура районунда 6,0% түзот.

Ал эми жалпы табигый өсүш миң адамга 19,8 түзүп, былтыркы жылга салыштырмалу 9,2%га азайган.

2016-жылы   балдардын төрөлүшү.

 

                   Төрөлгөндөрдүн саны   1000 кишиге

Абсолюттук сан

1000 төрөлгөн балага

өзгөрүү %

2015

2016

2015

2016

Талас облусу

6653

6444

26,5

25,3

-4,5

Талас шаары

778

852

21,0

22,7

8,1

Талас району

1827

1789

27,7

26,6

-4,0

Бакайата району

1410

1346

28,7

27,0

-5,9

Карабуура району

1824

1698

28,8

26,4

-8,3

Манас району

814

759

23,0

21,1

-8,3

         Талас облусунда балдардын төрөлүшү 4,5 % азайган, 2015-жылы 6653 ымыркай төрөлсө, 2016-жылы 6444 ымыркай төрөлгөн. Талас районунда 4,0%га, Бакай- Ата районунда 5,9%га, ал эми Карабуура жана Манас райондорунда 8,3%га балдардын төрөлүшү  азайган.                                          

                  2016-жылы область боюнча 5640 ымыркай торолгон. 1 жашка чейинки балдардын олуму 108 учур(18,3), анын ичинен 35 (6,4)- 1 кг. чейинки салмакта. уйдо олгондордун саны 8.     Эки жашка чейин олгондордун саны -6 (1,1), анын ичинен уйдо-3.

 

 Эне өлүмдүулүгүнүн көрсөткүчтөрү  2016-жылы эне олумдуулугу областта катталган  жок.                                   

 

өлгөндөрдүн саны

Тирүү төрөлгөн

10000кишиге

өзгөрүү %

2015

2016

2015

2016

Талас облусу

1

 

15,1

 

-100%

Талас шаары

-

 

-

 

 

Талас району

 

 

 

 

 

Бакайата району

 

 

 

 

 

Карабуура району

1

 

77,3

 

 

Манас району

-

 

-

 

 

                     Энелердин өлүмүн азайтуу максатында «Энелерди төрөткө даярдоо» боюнча 8 мектеп ачылган: Талас шаарында, Манас, Бакайата, Талас  жана Карабуура райондорунун үй-бүлөлүк медицина борборлорунда, эки территориалдык жана областтык биргелешкен ооруканаларында. Бул ачылган мектептер ЮНФПАнын каржылоосу менен баардык керектүү эмеректер менен жабдылган. Бүгүнкү күндө Талас районунун Көкой, Жонарык айылдарында, Карабуура районунун Көксай, Аманбаев, Шекер айылдарында, Манас районунун Кызылжылдыз, Талас айылдарында «Энелерди төрөткө даярдоо» 7 мектеби өз күчү жана спонсорлордун жардамы менен  ачылган.

 

                                           ВИЧ- инфекциясы боюнча  2016-жыл.

         ВИЧ/СПИД менен 2017-жылдын 1 январына жалпы каттоодо тургандардын 96 адам (58 эркек, 38 аял, 14 жашка чейинки 3 бала), ал эми 2016-жылы  ВИЧ/СПИД менен жаңы катталгандардын саны –14 адам (8 эркек, 6 аял) (2015-ж.-14 адам). Өлгондөр 24, анын ичинен 2016 жылы өлгондөр -5:  3-абактан, 1 аял Манас районунан кургак учуктан, 1 адам Талас шаарынан ВИЧ –кахэссиядан (потеря веса)

Регион

Баары

Эркек

Аял

14 жашка чеинки балдар

2016-ж. аныкт.

Жалпы

01.01. 2017

2016-ж. аныкт.

Жалпы

01.01. 2017

2016-ж. аныкт.

Жалпы

01.01. 2017

Талас ш.

0

21

0

11

0

10

2

Талас району

6

22

4

14

2

8

-

Бакайата району

4

12

1

7

3

5

-

Карабуура  району

2

24

2

14

0

10

1

Манас району

2

12

1

7

1

5

-

Облусу боюнча

14

96

8

58

6

38

3

       Жаңы катталгандардан жугуу жолдору боюнча:  кан аркылуу (парентералдык) 2 -14.3% адам, жыныстык   жолу менен 8-57,1%, гомосексуалдык  2- 14,3%, белгисиз  2 -14,3% түзөт. 

 

2015-жылы Талас аймактык СААКК борборунда АИЖ/СПИДке каны текшерилген адамдардын саны  11357 (3058 эркек, 8299 аял) түздү, ал эми 2015-жылы  12415 (3025 эркек, 9390 аял) түзгөн.

 

 

2015-ж.

2016-ж.

Абс.сан

%

Абс.сан

%

Талас ш.

5130

41,3

5311

46,8

Талас району

1619

13.0

1489

13,1

Бакайата району

2018

16,2

1619

14,3

Карабуура  району

2742

22.0

2083

18,3

Манас району

  906

  7,3

855

7,5

Облусу боюнча

12415

 

11357

 

 

2016-жылы текшерилгендердин саны бардык Талас шаарында көбөйгөн, Бакай- Ата 1619 адам (2015-ж.- 2018) жана Кара- Буура 2083 адам (2015-ж.- 2742) райондорунда томондогон.

Сарык оорусунун ''В'' түрүнө 3219 адам текшерилип, анын  ичинен 238  адамдыкы ооруу болуп аныкталган, 2015-жылы 3070 адам текшерилген, анын  ичинен 326 адамдыкы ооруу болуп аныкталган.

Сарык оорусунун ''C'' түрүнө 3206 текшерилип, анын ичинен 94  адамдыкы ооруу болуп аныкталды, 2015-жылы 3075 адам текшерилген анын  ичинен 121 адамдыкы ооруу болуп аныкталган.

         Талас областы боюнча жалпы текшерилгендердин ичинен: - боюнда бар аялдар  5839 – 51,4% түзөт, 2015-жылы 6728 -54,2% түзгөн;  - донорлор –1408-12,4% түзөт, 2015-жылы 1404- 11,3% түзгөн; - клиникалык көрсөтмө боюнча 1382 -12,2% адам текшерилди, 2015-жылы 1476 -11,8% текшерилген; - 14 жашка чейинки балдар  96 – 0,8% текшерилген, 2015-жылы 56 – 0,4% бала;  - медицина кызматкерлери 1540 – 13,6% текшерилсе, 2015-жылы 1557 -12,5% текшерилген;  - пенецитардык системада болгон адамдардын ичинен 67 -0,6% текшерилсе, 2015-жылы 83 -0,6% текшерилген;  - ЖЖЖО (ИППП) менен катталган оорулардын ичинен 97 - 0,9% текшерилсе, 2015-жылы 104- 0,8% текшерилген;  - ПИН-8-0,07%(2015-ж.- 18-0.1%).    Жалпы текшерилгендердин арасынан эң көбү кош бойлуу аялдар, медицина кызматкерлери, донорлор жана клиникалык көрсөтмө боюнча текшерилгендер түзөт.

 2016-жылы Талас облустук СПИДди алдын алуу борборунун дарыгерлери менен 11477 тестке чейинки консультациялар жүргүзүлгөн, 11334 тесттен кийинки консультациялар жүргүзүлгөн. Талас облусунда бардык төрөт бөлүмдөр экспресс тесттер менен камсыздандырылган. 2016-жылы экспресс жолу менен 181 изилдоо жасалган.

Талас облусу боюнча ВИЧ инфекциясы менен диспансердик каттоодо тургандардын саны-45, анын ичинен туберкулез менен ооругандар 10 (8 эркек, 2 аял) , балдар -1 (эркек), боюнда бар аялдар 2, анын ичинен 1 самопроизвольный выкидыш, 1 кош бойлуу.    АРТ дарылоону 29 адам алып жатышат.

 

                                                 Стационардык жардам

          Облустун калкын стационардык жактан Талас областтык биргелешкен ооруканасы, Талас областык кургак учукка каршы күрөшүү борбору, Кара-Буура район аралык кургак учукка каршы күрөшүү ооруканасы, Эмгектин жана согуштун ардагерлер ооруканасы, 2 Жалпы дарыгерлер практика борбору жана 2 территориалдык ооруканасы  тейлеп жатат.

          Ооруканалар дарыгерлер менен толукталышы мурдагыдай эле төмөн. Область боюнча стационарларга 10 реаниматолог, 6 неонатолог, хирург, травматолог, уролог ж.б. дарыгерлер жетишпейт.

        Облус боюнча бүгүнкү күнгө 704 (2015-ж.-704) керебет орун  иштейт.

        Облус боюнча керебет фондунун колдонулушу 79,3% (2015-ж.-78,9%) түзгөн, керебеттин  аткарылышы Талас областтык биргелешкен ооруканасында 89,4% (2015-ж.-86,7),   Талас областык согуштун жана эмгектин ардагерлердин оорууканасында 91,1% (2015-ж.-94,6%), Талас аймактык ооруканасында  56,8% (2015-ж.-67,7%),  Бакай - Ата жалпы дарыгерлер практикалык борборунда 69,2% (2015-ж.-66,0%), Манас жалпы дарыгерлер практика борборунда 91,3% (2015-ж.-86,0%), Кара-Буура аймактык ооруканасында  70,6% (2015-ж.-76,1%), Талас областык кургак учукка каршы күрөшүү  борборунда 59,3% (2015-ж.62,9%), Кара-Буура район аралык кургак учукка каршы күрөшүү ооруканасында 100,6% (2015-ж.-76,2%) аткарылган.

 

                                  Ооруканалардын иштеши, Талас облусу, 2016-ж.

 

Райондор

Жалпы керебеттин

саны

керебет фондунун колдонуусу%

Керебеттин иштеши

Керебет айлануусу

2015

2016

2015

2016

2015

2016

2015

2016

Талас областы

704

704

78,9

79,3

268,2

269,5

36,0

36.4

Талас облустук биргелешкен оорукана

275

275

86,7

89,4

294,7

304,1

43,9

45,1

Талас аймактык  оорукана

60

60

67,7

56,8

230,2

193,1

36,0

30,9

Карабуура аймактык оорукана

96

96

75,1

70,6

255,5

310,6

41,2

39,2

Бакайата районунун Жалпы дарыгерлер практика борбору

83

83

66,0

69,2

224,2

235,2

34,3

36,5

Манас районунун Жалпы дарыгерлер практика борбору

45

45

86,0

91,3

292,4

310,6

46,5

50,8

Талас обл.согуштун  жана эмгек. ардагерлеринин ооруканасы

55

55

94,6

91,1

321,7

309,9

35,3

36,4

Талас обл. кургак учукка каршы күрөшүү борбору

70

70

62,9

59,3

213,9

201,6

3,2

2,6

Карабуура райондук кургак учукка каршы күрөшүү ооруканасы

 

20

20

76,2

100,6

259,1

342,1

6,9

5,8

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Талас облусу боюнча керебеттин иштеши 269.5 күндү түздү (2015-ж.- 268.2 күн).   Керебеттин айланышы 36,4 түздү (2015-ж.- 36,0).

Ооруканалардын иштеши, Талас облусу, 2016-ж.

Оорулуунун керебетте орточо болуусу

Ооруканадагы өлүмдүүлүк

2015

2016

2015

2016

Талас облусу

7,5

7,4

0,7

0,9

Талас облустук биргелешкен оорукана

6,7

6,7

1,1

1,2

Талас аймактык оорукана

6,7

6,1

0,0

0,0

Карабуура аймактык оорукана

6,2

6,1

0,7

0,8

Бакайата районунун Жалпы дарыгерлер практика борбору

6,5

6,4

0,7

0,7

Манас районунун Жалпы дарыгерлер практика борбору

6,3

6,1

0,3

0,6

Талас облустук согуштун  жана эмгектин ардагерлеринин ооруканасы

9,1

8,5

0,0

0,0

Талас облустук кургак учукка каршы күрөшүү борбору

67,4

76,3

0,5

4,0

Карабуура райондук кургак учукка каршы күрөшүү ооруканасы

37,5

59,5

1,4

1,7

           Оорулуунун керебетте орточо болуусу облус боюнча 7,4 (2015-ж.-7,5 ) кунду тузду.

Ооруканадагы  өлүмдүүлүк 0,9 (2015-ж.-0,7) түзөт,  бийик өлүмдүүлүк   былтыркыга салыштырмалуу Талас облустук кургак учукка каршы курошуу борборунда 4,0;  Кара-Буура райондук кургак учукка каршы курошуу ооруканасында 1,7.

         Талас облусу боюнча 2016-жылы  алдын ала эмдөөлөрдүн аткарылышы.

Эмдөө

Облус боюнча

Талас ш.

Талас

району

Б-А району

К-Б

району

Манас

району

план

аткарылышы

 

аткарылыш %

 

аткарылыш %

аткарылыш %

аткарылыш %

аткарылыш %

аткарылыш %

ВГВ1

5612

5504

98,2

96,2

98,9

97,7

99,4

96,4

БЦЖ

5612

5500

98,0

96,2

98,8

97,6

99,4

98,0

ОПВ 3

5485

5276

96,1

99,3

95,0

96,7

96,0

95,2

Пневмак вак.

5485

2427

44,2

44,6

44,6

26,0

46,6

64,2

Пента вак

5485

5234

95,4

96,3

94,1

96,7

95,3

95,0

КПК 1 год

5709

5522

96,7

96,4

94,4

97,0

98,0

98,6

АКДС 2 года

5649

5452

96,5

89,0

98,0

97,3

98,0

97,7

КПК 6 лет

5842

5711

97,7

97,4

97,0

99,1

97,0

99,3

АДС 6 лет

5842

5707

97,6

97,7

97,0

98,3

97,0

99,3

АДС-М 11лет

4774

4685

98,1

96,0

98,7

99,2

98,7

96,6

16 лет

3918

3837

98,0

96,0

99,2

98,1

98,7

97,0

26 лет

3585

3189

89,0

78,0

93,3

89,1

92,5

83,6

36 лет

2750

2604

94,6

82,0

95,6

96,0

99,3

96,4

46 лет

2236

2117

94,6

81,0

96,0

96,2

98,8

96,2

56 лет

2127

2001

94,0

85,6

92,0

97,6

96,2

97,0

Эмдөөлөр боюнча пландын аткарылышы орто эсеп менен 92,58% түзөт. Пневмакокковая вакцина менен эмдоо 44,2%. Бул вакцина менен эмдоо республика боюнча 2016-жылдын 22- мартында башталды. Манас районунда 64,2% аткарылса,  Бакай-Ата районунда 26,0% аткарылган. Эмдөө вакциналар жетиштүү. Чоңдордун арасында жасалган АДС-М эмдөөлөрдүн аткарылышы  94,04%, 2015-жылы 98,5%.

 Координатор:                                                                           А.Шадиев.

Ыйгарым укуктуу өкулдүн блогу
Календарь