КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ӨКМӨТҮНҮН
ТАЛАС ОБЛУСУНДАГЫ ЫЙГАРЫМ УКУКТУУ ӨКҮЛҮНҮН АППАРАТЫНЫН официалдуу интернет-ресурсу

Туризм багытында “Talas-Tour-2018” вело- жөө- экстрималдуу- турларды пропагандалоо менен иш чаралар аткарылып башталды.

  Туризм багытында “Talas-Tour-2018” вело- жөө- экстрималдуу- турларды пропагандалоо менен иш чаралар аткарылып башталды.

  Бул жаатта атайын Талас шаарынын англис тилин билген жаштарга атайын бир жумалык лагерь уюштурулуп, окуу тренингдери өткөрүлүүдө.

  Буйруса арасынан эң күчтүүлөрү тандалып Таласка келген туристердин коопсуздугун камсыз кылуу жана Талас облусубуздун негизги тарыхый баалуулуктарды туристерге айтып жеткирүү үчүн атайын коштоочу гиддерди дайындоо иштери жүргүзүлүүдө жана алардын социалдык сайттарында биздин ажайып кооз жерлерибиздин сүрөттөрүн жайгаштырып, туристтердин ой пикирлерин калтыруу менен туризмди өнүктүрүү жана башка иш чаралары көрүлүүдө.

 

 Ыйгарым укуктуу өкулдүн блогу
Календарь