КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ӨКМӨТҮНҮН
ТАЛАС ОБЛУСУНДАГЫ ЫЙГАРЫМ УКУКТУУ ӨКҮЛҮНҮН АППАРАТЫНЫН официалдуу интернет-ресурсу

Бийлик органдарындагы саясий жана системалуу коррупциянын себептерин жоюу боюнча чаралар

Кыргыз Республикасынын Президентинин 2013-жылдын 12-ноябрындагы "Бийлик органдарындагы саясий жана системалуу коррупциянын себептерин жоюу боюнча  чаралар" жөнүндөгү №215 Жарлыгынын жана Кыргыз Республикасынын “Коррупцияга каршы аракеттенүү жөнүндөгү” №153 мыйзамынын Талас облусу боюнча райондук жана шаардык билим берүү мекемелериндеги иш-чараларынын аткарылышы боюнча

т а к т а м а

           

Талас райондук, шаардык билим берүү бөлүмү - боюнча;

Кыргыз Республикасынын Президентинин 2013-жылдын 12-ноябрындагы "Бийлик органдарындагы саясий жана системалуу коррупциянын себептерин жоюу боюнча чаралар" жөнүндөгү №215 Жарлыгынын жана Кыргыз Республикасынын “Коррупцияга каршы аракеттенүү жөнүндөгү” №153 мыйзамынын аткарылышы тууралуу Талас райондук, шаардык билим берүү бөлүмүндө 2016-жылдын 6-июнунда коррупциялык көрүнүштөрдүн алдын алуу, коррпцияга каршы аракеттенүү иш чараларын аткаруу боюнча №01-14/29-1 буйрук менен бөлүмдүн башкы адиси М.Беренбаевага жүктөлгөн.

2017-2018 жылдарга коррупциялык көрүнүштөрдүн алдын алуу жана себептерин жоюу боюнча иш-чара пландары түзүлгөн.

2017-жылдын октябрында Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Талас облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлчүлүгү тарабынан жүргүзүлгөн мониторингдин натыйжасында иш-чараларды күчөтүү сунушталып, бүгүнкү күнү жарандардан жана ата-энелерден өз убагында ар кандай коррупциялык көрүнүштөр боюнча билдирүү арыз же сунуштарды кабыл алуу максатында Талас райондук, шаардык билим берүү бөлүмүнүн имаратында “ишеним телефону жана атайын кутуча” көрүнүктүү жерге коюлган.

Андан тышкары ар бир мектептерде, бала бакчаларда “ишеним телефону жана атайын кутучалар” коюлуп, мектептерде иш-пландарынын негизинде коррупция менен күрөшүү темасында окуучулар арасында форум, дилбаян, ачык саатар уюштурулуп турат.        

2018-жылдын октябрь айында өкүлчүлүк тараптан жүргүзүлгөн мониторингдин жыйынтыгы боюнча иш-чаралардын  кемчиликтери тууралуу эскертилгендигине карабастан, коррупциялык көрүнүштөр боюнча  ата-энелер, мугалимдер арасында жыйын уюштурулбай жана газета теле көрсөтүүлөрдө массалык маалымат каражаттарында макалалар чагылдырылбай калган.

Бакай-Ата райондук билим берүү бөлүмү- боюнча;

Бакай-Ата райондук билим берүү бөлүмүндө 2015-жылдын 22-июнунда №7/32 буйрук менен коррупциялык көрүнүштөрдүн алдын алуу, коррупцияга каршы аракеттенүү иш чараларын аткаруу боюнча бөлүмдүн  адиси Н.Сулайманкуловага жүктөлгөн.

Жогорудагы буйруктун негизинде “2015-2017-жылдарга Кыргыз Республикасынын коррупцияга каршы саясатынын мамлекеттик стратегиясын аткаруу боюнча иш-чара планы түзүлгөн.

Иш-чара планы формальный түрдө түзүлүп көрсөтүлгөн пунктардагы чаралар аткарылбай калаберген.

Тагыраак айтканда иш-чаранын  түзүлгөн күнү убактысы жана кайсыл мекемеге таандык экендиги көрсөтүлгөн эмес. Иш-чара планы жетекчилик тарабынан бекитилген эмес, аткаруучунун аты жөнү жазылбаган жана ишке ашыруу мөөнөттөрү көрсөтүлбөгөн. Ошондой эле 2018-жылга коррупциялык көрүнүштөрдүн алдын алуу жана себептерин жоюу боюнча иш-чара пландары түзүлгөн эмес.

Мекемеде иш-чара пландарынын түзүлүшүнө жана аткарылышына жетекчи тарабынан көзөмөл болбогондуктан коррупцияга каршы уюштурулуучу семинарлар, тегерек столдор жана ата-энелер менен өтүүчү жыйындар уюштурулбай калган.

2017-2018-жылдарда коррупциялык көрүнүштөрдүн алдын алуу боюнча иш жүрбөгөндүктөн масалык маалыматтарда макалалар чагылдырылбаган.

2017-жылдын октябрь айындагы өкүлчүлүк тарабынан жүргүзүлгөн мониторингдин негизинде иш-чараларды күчөтүү максатында кемчиликтерди орундатуу боюнча коюлган  сунуштардын натыйжасында жарандардан жана ата-энелерден  кабыл алуучу арыз-сунуштар үчүн Бакай-Ата райондук билим берүү бөлүмүнүн имаратында “ишеним телефону жана атайын кутуча” көрүнүктүү жерге коюлган.          

 

Кара-Буура райондук билим берүү бөлүмү- боюнча;

Кара-Буура райондук билим берүү бөлүмүндө 2015-жылдын 22-июнунда №52 буйрук менен коррупциялык көрүнүштөрдүн алдын алуу, коррпцияга каршы аракеттенүү иш чараларын аткаруу жагы башкы адис С.Кубатбековага бекитилген.

Жогорудагы буйруктун 2-пунктунда көрсөтүлгөн “2015-2017-жылдарга Кыргыз Республикасынын коррупцияга каршы саясатынын мамлекеттик стратегиясын аткаруу боюнча иш-чара планы иштелип чыксын деген талап аткарылбай калган.

Ошондой эле 2017-жылы жүргүзүлгөн мониторингдин натыйжасы боюнча баардык кемчиликтер тууралуу берилген сунуштар көмүскөдө калып, тегерек столдор жана ата-энелер менен өтүүчү жыйындар мекемеде уюштурулбай жана массалык маалымат каражаттарында чагылдырылбай калган.

Кара-Буура райондук билим берүү бөлүмүнүн имаратында жарандардан жана ата-энелерден кабыл алуучу арыз-сунуштар үчүн “ишеним телефону жана атайын кутуча” көрүнүктүү жерге коюлган.

 

Манас райондук билим берүү бөлүмү- боюнча;

Манас райондук билим берүү бөлүмүндө 2017-жылдын 4-сентябрында №33 буйрук менен коррупциялык көрүнүштөрдүн алдын алуу, коррпцияга каршы аракеттенүү иш чараларын аткаруу боюнча жетектөөчү адис К.Сопубековага жүктөлгөн.

Жогорудагы буйруктун негизинде 2015-2017-жылдарга Кыргыз Республикасынын коррупцияга каршы саясатынын мамлекеттик стратегиясын аткаруу боюнча иш-чара планы иштелип чыгып  жетекчилик тараптан көзөмөлгө алынбай иш жүзүндө аткарылбай калган.

Андан тышкары 2018-жыл үчүн коррупциялык көрүнүштөрдүн алдын алуу жана себептерин жоюу боюнча иш-чара планы түзүлгөн эмес.

Манас райондук билим берүү бөлүмүнүн имаратында  жарандардан жана ата-энелерден кабыл алуучу арыз-сунуштар үчүн  “ишеним телефону жана атайын кутуча” коюлган эмес.

Талас билим берүү усулдук борбору тарабынан бир нече жолу кат түрүндө жана оозеки көрсөтмөлөрү, райондук шаардык билим берүү мекемелерине жөнөтүлүп жатканына карабастан Кыргыз Республикасынын Президентинин 2013-жылдын 12-ноябрындагы "Бийлик органдарындагы саясий жана системалуу коррупциянын себептерин жоюу боюнча чаралар" жөнүндөгү №215 Жарлыгы жана Кыргыз Республикасынын “Коррупцияга каршы аракеттенүү жөнүндөгү” №153 сандуу Мыйзамынын аткарылышы  тийешелүү деңгээлде аткарылбай калгандыгы жүргүзүлгөн мониторингте белгилүү болду.

 

Коррупциянын алдын-алуу маселелери

боюнча ыйгарым укуктуу башкы адиси                                                         Р.БаетовЫйгарым укуктуу өкулдүн блогу
Календарь