КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ӨКМӨТҮНҮН
ТАЛАС ОБЛУСУНДАГЫ ЫЙГАРЫМ УКУКТУУ ӨКҮЛҮНҮН АППАРАТЫНЫН официалдуу интернет-ресурсу

Жыл жыйынтыгы менен жыл мыктылары аныкталды

19-январда Бакай-Ата райондук мамлекеттик администрациясы 2017-жылдын жыйынтыгын чыгарган, кеңейтилген форматтагы коллегиясын өткөрдү. Анда күн тартибине үч маселе каралды. I коллегия мүчөлөрүнө өзгөртүү киргизүү, II Бакай-Ата району боюнча социалдык-экономикалык тармактарындагы аткарылган иштер тууралуу, ал эми III маселе жылдын мыктыларын аныктоо. Жылды жыйынтыктоочу кеңейтилген коллегияга КР Талас облусу боюнча ыйгарым укуктуу өкүлү Марат Мураталиев келип катышты.

Биринчи маселеде коллегия мүчөлөрүнө киргендердин аттары аталып, бекитилди. Экинчи маселеде айыл аймактарындагы аткарылган жана аткарууга алынган иштер тууралуу слайддык көрсөтүү менен маалымат берилди. Ал эми үчүнчү маселеде болсо айыл аймактардагы ар кайсы тармактар боюнча мыктылары аныкталды. Жана ошондой эле мекеме уюмдар арасында жана айыл өкмөттөр арасында жыл бою жасаган эмгектеринин көрсөткүчтөрү менен жыйынтык чыгарылып, мекемелер арасында биринчи орун суу чарба башкармалыгы, экинчи орун райондук борборлоштурулган ооруканасы, үчүнчү орунга райондук социалдык өнүгүү башкармалыгы тактыктуу болсо, айыл аймактары арасында болсо Оро айыл аймагы биричи орунду, Бакай-Ата айыл аймагы экинчи орунду, Өзгөрүш айыл аймагы үчүнчү орунду ээледи. Жылдык көрсөткүчтөрүнүн жыйынтыгы менен райондун Өтмө Кызыл Туусу Оро айыл аймагына тапшырылды.

 Ыйгарым укуктуу өкулдүн блогу
Календарь