КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ӨКМӨТҮНҮН
ТАЛАС ОБЛУСУНДАГЫ ЫЙГАРЫМ УКУКТУУ ӨКҮЛҮНҮН АППАРАТЫНЫН официалдуу интернет-ресурсу

Байдылда Сарногоевдин 85- жылдык эскерщщ салтанаты 

2017- жылдын 18- ноябрь кщнщ Талас районуна караштуу Кара- Ой айылында Байдылда Сарногоевдин 85- жылдык эскерщщ салтанаты болуп  акынды замандаштары таанып билген адамдар катышышты.  


Кулундай кезинен жамактата ыр айтып, элдик оозеки чыгармачылыкка тең жуурулушуп калган акын элдин ой-санаасын канына сиңирип, атуулдук сезимдеринен эч кайткан эмес. Ал кайсы бир маегинде: "Бир ырды ырдап эле такыр бүтпөй койдум… Бул кыргыз эли жөнүндө…Менден кийин да кыргызым жашайт кагылып кетейин…Элим аман болсо экен…" деп төмөнкү ыр саптарын окуп берген экен:

 

Кыргызым бүтпөс ырымсың,
Кыярбас кызыл суумсуң,
Сан жагың чакан болсо да,
Сапатың менен улуусуң.

Кыргызым бүтпөс ырымсың,
Көрөр көз, ичер суумсуң,
Улгайып кайра жаралган,
Улуу да, кичүү муунсуң…

Ал эми акындыктын эл алдында алган анык милдетин, өз жашоосунун башкы максатын жакшы билген чебер: 

Жаз, акын, жабык көөнүң чокулансын, 
Ырыңда жүрөгүңдүн оту жансын. 

Эл сени эски жылдай эске тутуп, 
Эл сени жаңы жылдай тосуп алсын, — деп да жазган.

Ошондой эле Байдылда Сарногоевдин көп ырлары обонго салынып, эл ичинде кеңири ырдалып жүрөт. Алардын катарында "Жылкычы бозой", "Ак чыны", "Кызыл гүл", "От койгун махабаттын милтесине" жана башка ырлары бар. 

 

 

 Ыйгарым укуктуу өкулдүн блогу
Календарь