КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ӨКМӨТҮНҮН
ТАЛАС ОБЛУСУНДАГЫ ЫЙГАРЫМ УКУКТУУ ӨКҮЛҮНҮН АППАРАТЫНЫН официалдуу интернет-ресурсу

«Таза Коом»

  Кыргыз Республикасында ачык жана тунук мамлекетти куруу, жарандардын жашоо-турмушунун сапатын жогорулатуу, ошондой эле бизнес үчүн шарттарды жакшыртуу максатында «Таза Коом» жалпы улуттук санариптик өзгөртүү программасы ишке киргизилүүдө. «Таза Коом» өлкөнү туруктуу өнүктүрүү стратегиясы-2040тын адам капиталына жана жаӊыланууларга, айлана-чөйрө менен шайкештикке негизделген түйүндүү компонент болуп саналат.

  «Таза Коом» – бул жарандарга, адамдын айлана-тегерегинде жана адам үчүн кызмат кыла турган, чордонунда адамдын өмүрү, ден соолугу, укуктары, эркиндиктери, билими, жарандардын жашоо-турмушунун сапатын жогорулатуу, ошондой эле бизнес үчүн шарттарды жакшыртуу турган жогорку технологиялуу программа.

  «Таза Коом» долбоорун ишке ашыруу бүгүнкү күндө райондук деңгээлде да жүргүзүлүүдө. Атап айтсак азыркы учурда “Кыргыз постасы” мамлекеттик ишканасынын айыл өкмөттөрдөгү түйүндөрүндө маалыматтык киоскалар орнотулууда. Ошого байланыштуу атайын операторлор окутулуп үйрөтүлүп бир катар мамлекеттик мекемелердин кызматтарын көрсөтөөрү белгиленүүдө.  

  Маалыматык киоскалар электрондук кызмат көрсөтүүдөгү баардык жаңы технологиялык жабдуулар менен камсыздалып келет. Ыйгарым укуктуу өкулдүн блогу
Календарь